Personvern & datasikkerhet

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER HOS Mazzu.no

 

Mazzu.no er opptatt av å beskytte personopplysningen til våre kunder og håndterer dette på en kryptert og sikker måte. Personopplysninger blir ikke solgt, videreformidlet eller byttet hos oss.

Dersom du har noen spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger kan du ta kontakt med vår kundeservice via e-post: kundeservice@mazzu.no. Hvis du har opprettet en bruker hos oss, kan du enkelt logge deg inn og endre dine opplysninger på din personlige side: https://mazzu.no/account

 

HVORFOR VI SAMLER INN PERSONOPPLYSNINGER

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

Mazzu.no samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål. Dette avhenger av hvem du er og hvordan mazzu.no kom i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til disse formålene 

Gjennomføre en bestilling på Mazzu.no: Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Opprette en konto på Mazzu.no. Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Dette skjer med ditt samtykke. 

Sende ut nyhetsbrev, tilbud og informasjon per e-post. Navn, adresse, telefonnummer, og e-postadresse.

Svare på henvendelser på kundeservice. Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og eventuelt andre opplysninger som følge av henvendelsen.

 

UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER HOS Mazzu.no

Mazzu.no er opptatt av å beskytte personopplysningen til våre kunder og håndterer dette på en kryptert og sikker måte. Personopplysninger blir ikke solgt, videreformidlet eller byttet hos oss. 

Dersom du har noen spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger kan du ta kontakt med vår kundeservice via e-post: kundeservice@mazzu.no. Hvis du har opprettet en bruker hos oss, kan du enkelt logge deg inn og endre dine opplysninger på din personlige side: https://Mazzu.no/account

 

UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL ANDRE

Vi gir ikke personopplysningene dine videre andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for en slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være et uttrykkelig samtykke fra deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss i gi ut informasjonen.

Når du har samtykket til å motta persontilpassede tilbud og markedsføring fra Mazzu.no på SMS, e-post, internett og sosiale medier, vil Mazzu.no utlevere personopplysninger som blir behandlet til dette formålet til andre bedrifter/selskaper.

Mazzu.no bruker databehandlere til å behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler med databehandlerne for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per dags dato:

Klavyio & Mailchimp. Kontaktinformasjon, e-post eller telefon – benyttes ved utsendelse av nyhetsbrev og kampanjer

Axia  AS. Personopplysninger (Navn, adresse, telefonnummer, e-post) – benyttes for å håndtere bestillinger. 

Google Analytics benyttes til å blant annet se hvor brukerne våre kommer fra, hvor ofte de besøker siden vår og hvor trafikken kommer fra.

Alle disse bedriftene har strenge rutiner og følger personvern reglene i EU/EØS og for leverandøren som er ansvarlig for utsendelse av e-post er underlagt Privacy Shield ettersom at de er registrert i USA. Det betyr at dine personopplysninger er like godt beskyttet hos vår leverandør som ved behandling i EU/EØS.

KLAGER

Du har ingen plikt til å gi Mazzu.no dine personopplysninger, men for å motta varer og tjenester fra Mazzu.no som beskrevet under punkt 1, er behandling av dine personopplysninger nødvendig.

 

KONTAKT OSS

For mer informasjon om vår personvernpraksis, hvis du har spørsmål, eller hvis du ønsker å komme med en klage, kan du kontakte oss via